--> Kennel Riverbreeze

Köpa valp hos oss

Vi har en liten uppfödning i hemmiljö och fokuserar på den hälsomässiga, mentala och jaktmässiga biten.
Vi lägger ner mycket tid på att miljöträna valparna både inne och ute innan de flyttar till sina nya hem. Allt för att de ska vara så väl rustade som möjligt när dom lämnar oss. När valparna är runt 4 veckor låter vi även våra övriga hemmavarande hundar vara med aktivt i deras dagliga liv. Då har också valparna tillgång till större delen av huset precis som dom övriga hundarna.
Vi låter alltid våra valpar bekanta sig med vilt redan i tidig ålder. Det innefattar bl.a. fågel och klövar av olika sorter.
Vi gör sedan en valpbeskrivning på valparna när dom är 7 veckor där vi bland annat tittar på lust att jaga, lust till social kontakt, viltintresse och ljudkänslighet.

Vi säljer bara valpar till dom som vill arbeta aktivt med sin hund . Vi prioriterar de som vill ägna sig åt någon/några former av jaktträning men utesluter för den del inte dom som vill syssla med annan meningsfull sysselsättning ihop med sin hund.
Det viktigaste är att hunden får både fysisk OCH mental stimulans.

Vi säljer inga valpar till dom som vill ha sin hund enbart som sällskapshund.
Det gör vi inte av den enkla anledningen att tollaren är en jakthund/arbetande hund och får den inte meningsfull sysselsättning så riskerar man att den heller inte fungerar som den sällskapshund man hade tänkt.

Tollaren är däremot en alldeles utmärkt sällskapshund om den får sina behov uppfyllda.
En trevligare kompis/familjemedlem än en tollare blir då svårt att hitta enligt våra erfarenheter
.
Fysisk/mental stimulans och trevlig sällskapshund går alltså hand i hand!

Tollaren är inte rätt ras att köpa när barnet ska få sin första egna hund vilket man lätt luras att tro p.g.a. dess storlek. Tollaren kräver ett tydligt ledarskap, man får mycket hund i litet format!

Vira i kull 1Sammy i kull 3Ninja & Sammy med kaninskinn Sammy Sammy


Vi har ingen särskilt turordning på listan utan förbehåller oss rätten att placera valparna där vi tror det blir bäst. Bl.a. beroende på egenskaper hos valparna och vilka målsättningar/förväntningar intressenterna har på sin blivande hund.

Wunja & Saga Zoya Wunja, Chaplin & Poppe med valpar Zoya

Vi lägger stor vikt vid att försöka pussla ihop rätt valp med rätt familj och behåller hellre en valp eller försöker hitta en annan köpare än placerar ut "fel valp".

Besök tar vi emot tidigast från det att valparna är 4 veckor. Innan dess vill vi att tiken och valparna ska få lugn och ro.

När valparna är ca 7 veckor
tar vi ett slutgiltigt beslut om placeringen av valparna.
Till grund för placeringarna ligger bland annat det valptest som vi gör när valparna är runt sju veckor.

Vi levererar valparna vid ca 9 veckors ålder.

Saga kull 1Nova kull 4Saga kull 1Zorro kull 1 & Wiskey

Vi följer Svenska Kennel klubbens(SKK) regler så när valparna levereras är de:
veterinärbesiktigade, avmaskade, id-märkta och vaccinerade mot parvo och valpsjuka

Med valpen får ni:

• Registreringsbevis från SKK
• SKK köpekontrakt
• Valpbesiktningsintyg (utfärdat av veterinär)
• Dolda felförsäkring
• Informationsmaterial från SKK
• Vår kennelpärm med information om rasen, tips, artikar mm
• Matlista
• Valpfoder
• Visselpipa
• Dummy
• Filt (med doft från mamma och kullsyskon)

Sammy och Ninja kull 3Mio och Bakki kull 4Knut kull 5Märta kull 5

Våra krav på er som valpköpare

• Att hunden får vara en familjemedlem som behandlas med respekt och kärlek!

• Att ni höftleds och armbågsröntgar hunden mellan 15-18 månaders ålder.
(för att vi ska kunna utvärdera hd/ad-statusen på kullen och för att ni själva ska veta om hunden skulle vara drabbad av HD eller ED)

• Att ni ögonlyser hunden 2 gånger varav 1 gång efter 6 års ålder.
(för att vi ska kunna utvärdera eventuella ögonsjukdomar i kullen och för att ni själva ska veta om hunden skulle vara drabbad av någon ögonsjukdom)

• Att ni aktiverar er hund med meningsfull sysselsättning!
(för att hunden ska må bra såväl fysiskt som psykiskt)

• Att vi håller kontakten i framtiden
(för att vi är mycket intresserade av att veta hur det går för er framöver)

• Att ni aldrig omplacerar/säljer er hund utan att ha samrått med oss!
(för att vi är mycket noga med hur/var våra hundar placeras)

•Vi ser positivt på att ni mentalbeskriver er hund antingen BPH eller Mentalbeskrivning
(för att vi ska kunna utvärdera mentaliteten hos kullen)

• Vi ser positivt på att ni ställer ut hunden på officiell utställning vid minst 1 tillfälle (SKK eller SSRK)
efter 18 månaders ålder.
(för att vi ska kunna få en exteriör bedömning av kullen)

Mio kull 4Hugo kull 5Märta kull 5Zorro kull 1

Läs också här om vad man ska tänka på innan man köper valp!