--> Kennel Riverbreeze

Våra avelsmål

Vi har som mål att kunna bidra till att tollaren ska vara en frisk och mentalt bra hund med mycket arbetsglädje och stark apporteringslust. Vi avlar endast på friska och hundar som vi tror har något att tillföra till rasen.

Tollaren måste också se ut som en tollare men fina utställningsmeriter är inte det som avgör valet av avelsdjur för oss. Mentalitet, hälsa och egenskaper är av större vikt.
Meriter på papper säger inte allt även om det kan vara en hjälp.

Även när det gäller arbetsmeriterade hundar kan det vara av intresse att kolla upp och titta på kullsyskon till den meriterade hunden. "Stjärnan" i en kull behöver inte vara den som är den bästa nedärvaren, så eventuella kullsyskon till "stjärnan" är lika intressanta tycker jag.

Inavelsgraden anser jag ska ligga så lågt som möjligt, går den upp en bit så måste man titta på vilka hundar
som dubblas och sedan göra sin riskbedömning efter vad man känner till om dessa hundar och deras avkommor.

Till sist:
Om man hela tiden har i bakhuvudet att varje kombination man gör är så genomtänkt att man själv skulle vilja sig att behålla en valp, då tror jag att man lagt en bra grund.

Sen är det förstås i praktiken omöjligt att behålla en valp ut varje kull och samtidigt erbjuda den ett meningsfullt hundliv.

 

Våra hundar i arbete

Våra hundar tränas regelbundet bland annat i apportering och viltspår. Samtliga är Viltspårchampion och några av dom har också jaktmerit.

Chaplin och PoppeRiverbreeze Magic Fire "Mio"