--> Kennel Riverbreeze

Chaplins mentalbeskrivning

Sv. schäferklubben Romelanda
Mentalbeskrivare: Elisabeth Staafra


KONTAKT hälsning 3 (Accepterar kontakt, helt oengagerad men drar sig inte undan)
KONTAKT samarbete 3 (Följer med hela sträckan, neutral)
KONTAKT hantering 3 (Accepterar, är neutral)

Chaplin på mentalveskrivningChaplin på mentalveskrivningChaplin på mentalveskrivning

LEK 1 leklust 4 (Leker aktivt, startar snabbt)
LEK 1 gripande 4 (Griper direkt med hela munnen)
LEK 1 dragkamp 5 (Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testledaren släpper)

Chaplin MHChaplin MHChaplin MH
Chaplin MHChaplin MHChaplin MH

FÖRFÖLJANDE
start 1: 4 (Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet)
start 2: 4 (Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet)
GRIPANDE
start 1: 2 (Griper ej, nosar på föremålet)
start 2: 4 (Griper direkt, släpper)

AKTIVITET 3

FÖRFÖLJANDE  start 1: 4 (Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet) start 2: 4 (Startar med hög fart, målinriktad-bromsar in vid bytet) GRIPANDE  start 1: 2 (Griper ej, nosar på föremålet) start 2: 4 (Griper direkt, släpper) Chaplin MHChaplin MH

AVSTÅNDSLEK intresse 4 (Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.)
AVSTÅNDSLEK hot/aggressioner 1 (Inga skall eller morrningar
AVSTÅNDSLEK nyfikenhet 1 (Går ej fram till figuranten, ointresserad.)
AVSTÅNDSLEK leklust 1 (Visar inget intresse.)
AVSTÅNDSLEK samarbete 1 (Visar inget intresse.)

Chaplin MHChaplin MHChaplin MH

ÖVERRASKNING rädsla 3 (Gör en undanmanöver utan att vända bort blicken)
ÖVERRASKNING hot/aggressioner 2 (Visar enstaka hotbeteenden)
ÖVERRASKNING nyfikenhet 2 (Går fram när föraren sitter på huk och talar med overallen)
ÖVERRASKNING kvarstående rädsla 1 (Ingen tempoförändring eller undanmanöver)
ÖVERRASKNING kvarstående intresse 1 (Inget intresse för overallen)

Chaplin MH Chaplin MHChaplin MH

LJUDKÄNSLIGHET rädsla 4 (Flyr högst 5 meter)
LJUDKÄNSLIGHET nyfikenhet 3 (Går till skramlet när föraren står bredvid)
LJUDKÄNSLIGHET kvarstående rädsla 1 (Ingen tempoförändring eller undanmanöver)
LJUDKÄNSLIGHET kvarstående intresse 1 (Inget intresse för ljudkällan)

Chaplin MHChaplin MHChaplin MH

SPÖKEN hot/aggressioner 3 (Visar flera hotbeteenden under längre tid)
SPÖKEN kontroll 4 (Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott)
SPÖKEN rädsla 3 (Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren, )
SPÖKEN nyfikenhet 1 (Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad)
SPÖKEN kontakt 3 (Besvarar kontakt när figuranten bjuder)

Chaplin MHChaplin MHChaplin MH

LEK 2 leklust 4 (Leker aktivt, startar snabbt)
Lek 2 gripande 4 (Griper direkt med hela munnen)
SKOTT 2 (Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet)

Chaplin MHChaplin MH


Back

Chaplin

Chaplin

Våra hundar

ChaplinSE U(u)CH SE VCh Solvingas Chaplin Af Jim Beam "Chaplin"

MioSE VCh Riverbreeze Magic Fire "Mio"

PoppeSE VCh Duck Tail's Lagaz Av Sigil "Poppe"

WunjaSE U(u)CH SE VCh Duck Tail's Wunja Av Sigil "Wunja"

 

HUNDAR VI HAR AVELSRÄTT PÅ

Magic 2011Riverbreeze Key Of Magic

MärtaRiverbreeze Key Of Destiny

Leia 2011Acka Vikings Hermione

VI MINNS OCH SAKNAR

TintinSVCh Bigsize Länsman Sjöqvist