--> Kennel Riverbreeze

Rasen

Nova Scotia Duck Tolling Retriever "tollare"


Tollaren är den minsta av retrieverraserna. Ska man försöka att beskriva den kort kan man säga att den är envis, intelligent, arbetsglad, lättlärd, rolig, krävande, pigg, glad, viljestark, slug, intensiv, lurig och reserverad. Den första tollaren kom till Sverige 1984, men i hemlandet Kanada går historien tillbaka till mitten av 1600-talet. Tollaren är liksom alla andra retrievers en jakthund, framavlad att apportera döda och skadade fåglar.

Men tollaren skiljer sig från övriga retrievers eftersom den också är avsedd att användas före skott. Den lockar fåglarna inom skotthåll för jägaren och det är detta som kallas tolling.

Tollarna är dock oerhört mångsidiga och har visat sig fungera mycket bra även i andra jaktsammanhang. Framförallt som eftersöktshundar, men även i stötjakt.

Agility, lydnad, nosework relly lydnad och freestyle är också grenar som passar tollaren väldigt bra.

Om du funderar på att skaffa en nova scotia duck tolling retriever, tänk på att...

  • Tollaren är den minsta av retrieverraserna men den är mycket hund i litet format.
  • Rasen är en aktiv hund som kräver och förtjänar en aktiv ägare.
  • Den är mycket lättlärd, på gott och på ont.
  • Rasen är inte en enkel hund att ha som första hund.
  • Tollaren är i grunden en apporterande fågelhund, men kan också bli en väl fungerande allroundhund.

 

MoaPoppeMio

Tollaren är,en hund som kräver mycket av sin förare. Den som inte känner till tollarens karaktär och temperament kan bli förbryllad och till och med avskräckt i sina försök att träna en av dessa hundar. "Behandla en Tollare som en Labrador eller Chesapeake och du står där med en åsna" lär James B Spencer, en internationellt känd expert på retrievers, en gång ha sagt.

WunjaPoppePoppe och Roger

Tollaren är alltså ingen "latmanshund". Den som inte är beredd att ägna mycket tid åt sin hund, inte bara genom promenader, utan även i form av mental stimulans, bör se sig om efter en annan ras. Om du däremot är intresserad av att arbeta med din tollare och lägga ned stora delar av din tid åt hunden, kommer du att få en utomordentligt trevlig familjemedlem som länge kommer att förgylla din och din familjs tillvaro.

En Tollare kräver normalt sätt inte mycket mer pälsvård än regelbunden genomborstning/kamning av pälsen. Den är ingen trimras utan man trimmar enbart öron och tassar.

Artikel som beskriver tollaren utförligt

Kort beskrivning hur du putsar tassar och öron

 

Tolling

För drygt 150 år sedan sägs att några jägare iaktog en räv som sprang fram och tillbaka på stranden och hoppade omkring. De la då märke till att änderna kom närmare och närmare stranden, och när de kommit nära nog grep räven en av änderna. Jägarna tyckte det var fantastiskt, och började träna sina egna hundar att göra det, men utan framgång. Sedan försökte de tämja räven, inte heller detta fick det resultat de önskade. Efter en del meningslösa experiment kom de på att de kunde avla fram en hund som såg precis ut som en räv. På så vis sägs tollaren ha uppstått. (källa Wikipedia)

NellyBettySolvingas Zimba Popnel

Nova scotia duck tolling retrievern eller Tollaren är utvecklad som en utpräglad and och gåsjaktsspecialist.
Vid karaktäristisk Tollingjakt lockar Tollaren vilande fågel på vatten som är inom synhåll för jägaren men utom skotthåll genom att springa längs med strandkanten. Detta sker genom att föraren kastar en så kallad tollingapport från ett gömsle som hunden ska hämta tillbaka. Så länge fågeln rör sig mot gömslet göms hunden. När fågeln tvekar visas hunden igen. Enbart andfågel i flock låter sig tollas. Då viltet är inom skotthåll och jägaren har fällt sina skott ska Tollaren apportera de fåglar som skjutits. Hunden måste alltså växla mellan tollingens mer lekfulla apportering och eftersökshundens allvarligare arbetsuppgift. Tollaren ska också kunna arbeta som apportör vid mer traditionell jakt på sträckande änder och gäss (med eller utan vettar och lockpipa) eller under stötjakt på änder. (källa: SSRK)

SSRK anordnar sedan 2007 officiella tollingjaktprov.

Jaktprovens ändamål är att under jägarmässiga former bedöma deltagande hundars jaktegenskaper till ledning för avelsarbetet.

Mr CanadienTollartrollets RubinZeb