--> Kennel Riverbreeze

Artikel - Tidig stress i valplådan

Författare: Roger Markström  

Den professionella hundtränaren Alison Rowbotham från England som driver ett räddningscenter för bordercollie och pudel. Ombads och tog på sig arbetet med en första studie i att observera valpar från födelsen och fram till åtta veckors ålder.
Alla hennes hundar på räddningscetret som ingick i studien har olika bakgrund; där finns inga speciella linjer eller någon särskild träningshistoria - allt är därför mycket oförutsägbart.
Efter ett år av noggranna och omfattande observationer redovisades resultaten.

Wilma med valpvalpValpar ur kull 4

Resultat av den första delen i studien

När valparna föds är de blinda, döva, och kan inte göra så mycket, så de flesta signaler torde i varje fall vara omöjliga att utföra.
Men de kan äta och använda munnen, så vad de gjorde var att gäspa. Det var den enda signal de kunde använda under de första levnadsveckorna.
Kan vi säga att gäspningen är en dämpande/lugnande signal? Ja, det kan vi.
Gäspningen användes endast i en situation; När de blev upplyfta från golvet, och förlorade kontakten med tryggheten.
Alla valparna gäspade när de lyftes upp och tappade kontakt med golvet, och de gjorde det varje gång det hände.
Gäspning observerades inte i någon annan situation vid denna tidpunkt under en period som sträckte sig från födelsen, eller högst tio timmar efter, och några veckor framåt.

Detta är mycket viktigt

I naturen tillbringar tiken de 2 - 3 första veckorna i lugn och ro tillsammans med sina valpar. Inga störningar, inget som kan stressa valparna. Stör vi valparna i den här perioden genom att lyfta upp dem mycket, eller oroar dem på annat sätt, reagerar de med ångest. Vilket var det som skedde när de lyftes upp.
Gäspningen - en av de viktigaste lugnande signalerna - användes, för att dämpa ångesten och lösa upp situationen.
Det måste betyda att vi bör låta valparna vara under de första levnadsveckorna. Smeka dem, kanske prata med dem, men inte lyfta dem.
Det är oundvikligen så att ångest som upplevs dagligen, kanske flera gånger om dagen, stressar valparna i tidig ålder. Tidig stress leder till stressade valpar och problem för valpköparna och valparna själva. Det är därför mycket sannolikt att slutsatsen måste dras i den riktningen.

Anja med kull 2Saga med kull 5

Nästa steg i observationerna av valpar borde bli:

När börjar de använda andra signaler? Vilka signaler och i vilka situationer?
Påföljande år företogs ytterligare observationer av bland annat Alison Rowbotham i England och Grethe Karin Solberg i Norge.
Detta är observationer som är mycket grundligt gjorda av mycket skickliga observatörer som vet mycket om lugnande signaler. Deras material är därför mycket värdefullt.

Resultat av den andra delen i studien

Tikarna var familjehundar och hade det tryggt och gott under dräktigheten.
De flyttades inte för att föda valparna och de hade inte upplevt traumatiska
eller skrämmande saker. De var lugna och harmoniska familjehundar som kände sig trygga.
Båda kunde rapportera att inga lugnande signaler visades innan valparna var 4-5 dagar gamla.
Det är sannolikt att tikens upplevelser har stor betydelse, för hur mycket eller litet stress valparna får från födseln och innan de föds.

Tendensen av studierna visar

När tiken har haft det otryggt, känt ångest, stressats, flyttats till ny miljö, utsatts för ilska, eller andra skrämmande händelser så präglas de valpar hon väntar av detta. De kommer att visa tydliga tecken på tidig stress genom att ge tidigare och starkare lugnande signaler inför saker som händer.

Har tiken haft det harmoniskt och tryggt, och känner sig väl till mods, kommer valparna också att bära den prägeln och ta saker och ting mer med ro efter födelsen. Men det är fortsatt att bli upplyft som får dem att gäspa.
När valparna var fem dagar gamla visade samtliga lugnande signaler.
Den första signalen var genomgående att gäspa, och alla valparna använde den.
När ögonen öppnades började de att svänga huvudet till sidan, rikta blicken åt sidan och visa tungan.
Därefter följde alla signalerna i snabb följd, i takt med att de blev rörligare och fick mer kontroll över kropp och muskler.
När valparna var fyra - fem veckor gamla klarade de att använda merparten av de lugnande signalerna.

Med bättre och fler observationer kommer vi efter hand att lära oss mer om detta, men tendensen är klar.
Var därför mycket observant när du köper en valp.
Visar valparna tydliga och starka lugnande signaler finns det anledning att vända sig till en annan uppfödare.

I samverkan med hunden
Roger Markström